De Grote Kerk of Marktpleinkerk, oorspronkelijk Sint-Vituskerk, is een romanogotisch kerkgebouw met een vrijstaande klokkentoren deels uit de 13e eeuw. De Marktpleinkerk is sinds de reformatie, eind zestiende eeuw, hervormd. Het interieur ademt de geest van de laatmiddeleeuwse gotiek, vooral door de 22 hoge ramen, waarvan het gebrandschilderd glas in de jaren 1948-1970 is ontworpen door de kunstenares Femmy Schilt-Geesink en vervaardigd door haar echtgenoot Johan Schilt. Ook is een laatgotische stijl waarneembaar in het doopvont en het altaarstuk. De barokke preekstoel van Jan Bitter sr. uit 1745 met houtsnijwerk van Casper Struiwig is afkomstig uit de kerk van het gesloopte dorp Oterdum in de Delfzijlster Oosterhoek. (Bron: Wikipedia)

Adres Marktpleinkerk: Marktplein 1, 9671 AZ  WINSCHOTEN, https://www.pg-winschoten.nl/