Net als veel andere parochies had Vinkeveen lange tijd een schuurkerk als onderkomen. in 1842 werd dit zeventiende-eeuwse gebouw vervangen door een nieuwe, aan Antonius van Padua gewijde kerk. de parochie groeide echter in een rap tempo uit tot 2300 zielen. Pastoor Groeningen wilde daarom een grote kerk met 1000 zitplaatsen. Het contact met architect tepe was waarschijnlijk snel gelegd, want de pastoor was zelf ook lid van het Bernulphusgilde. in 1882 waren de plannen gereed, het benodigde geld geregeld en kon met de bouw van een driebeukige kruiskerk en een bijbehorend parochiegebouw worden begonnen. een jaar later werd de nieuwe kerk gewijd aan het Heilig Hart van Jezus. door zijn grote afmetingen en hoge westelijke toren vormt de kerk een markeringspunt in de wijde omgeving, en kreeg zij de bijnaam ‘Kathedraal van de ronde Venen’. (Bron: ‘Waarheid, Goedheid, Schoonheid,’, Damme, van Masha)

 

 

Adres Heilig Hart van Jezus: Kerklaan 2, 3645 EV  VINKEVEEN, http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/vinkeveen/

Leave a Comment