Oorspronkelijk behoorde Heinkenszand tot de parochie van ‘s-Heer Arendskerke. In het jaar 1406 bouwde Jan van Schengen echter op zijn grondgebied echter een kapel, die gewijd werd aan de H. Blasius. Hierdoor werd de plaatselijke zielzorg vergemakkelijkt. Aan de kapel werd een pastoor verbonden, Willem van Schengen, broer van genoemde Jan van Schengen. Op 30 december 1458 werd Heinkenszand een zelfstandige parochie en werd de Blasiuskapel verheven tot parochiekerk. In oktober 1578 werd de parochiekerk aan de katholieke eredienst onttrokken en ging de kerk over in handen van de hervormden. Deze kerk werd in 1843 afgebroken en op dezelfde plaats vervangen door de huidige protestantse kerk. De katholieken konden echter vanaf ongeveer 1695 gebruikmaken van de kapel van slot Barbestein. In de Franse tijd – rond 1795 – kregen de katholieken weer vrijheid van godsdienst. In het naburige ‘s-Heerenhoek werd in die tijd een katholieke kerk gebouwd en de katholieken uit Heinkenszand gingen daar ter kerke. Toch bleef het een wens van de katholieken te Heinkenszand om een eigen kerk te hebben. In 1804 werd daartoe het slot Barbestein door de katholieke gemeenschap aangekocht. Tot 1809 werd het slot echter herhaaldelijk bezet en ingericht als kazerne. Vanaf 1809 konden de katholieken over het slot beschikken voor het houden van erediensten. De pastorale zorg was in handen van de pastoor en kapelaan van ‘s-Heerenhoek. In 1815 kreeg Heinkenszand een eigen pastoor. Het slot Barbestein bleef dienen als kerkgelegenheid en is in de periode tot 1856 diverse malen bouwkundig gerestaureerd. In 1856 werd de eerste steen gelegd voor de huidige kerk naast het oude slot Barbestein. Na een bouwtijd van tien jaar werd de kerk in oktober 1866 ingewijd. De kerk is gebouwd in een vroege variant van de neogotiek. De totale bouw- en inrichtingskosten bedroegen ƒ 29.291,–. Het slot Barbestein bleef in gebruik als pastorie, maar raakte zodanig onderkomen, dat begin deze eeuw besloten werd om het slot af te breken en een nieuwe pastorie te bouwen. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Blasius: Kerkdreef 4, 4451 AD  HEINKENSZAND, https://www.blasius.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.