De kerk is gebouwd in 1924 onder leiding van vader en zoon Joseph en Pierre Cuypers. Het interieur werd aanvankelijk heel sober gehouden. De kruisgewelven, 12 meter hoog, worden door een viertal bogen gedragen. Een dubbele triomfboog vormt de scheiding tussen altaar en middenschip. In het hoofdaltaar zijn de relikwieën van de martelaren H. Damianus en H. Valentinus ingemetseld. Naast de ramen van de oude Waterstaatskerk, die achterin de kerk zijn geplaatst, zijn zogenaamde transeptramen in de zijbeuken aangebracht. Al de ramen werden vervaardigd door Joep Nicolas uit Schoorl. Boven het altaar werd een gemetselde regenboog aangebracht, het symbool van de verzoening. Later volgden nog drie opvallende schilderingen (fresco’s) In 1950 werd het altaar nog verrijkt met 2 mozaïekafbeeldingen boven het priesterkoor. Rond 1970 werden er nog enkele muurschilderingen aangebracht. (Bron: www.sintmarcellinus.nl)

Adres Heilige Dionysius: Rozengaarde 53, RIJSSEN, http://www.sintmarcellinus.nl/