De Geloofsgemeenschap H. Drieëenheid ligt aan de noordkant van Oldenzaal. Met de Antonius- en de Mariakerk ligt zij op enige afstand in een kring rond de oude Plechelmusbasiliek, de moederkerk van deze oudste stad in Twente. Vanaf de dag dat de Sint Plechelmus in 954 door Bisschop Balderik werd ingewijd, is deze kerk tot in de twintigste eeuw de enige parochiekerk van Oldenzaal geweest. Alleen in de tijd van de Reformatie, toen de Plechelmus in handen van de protestanten was, werd zij vervangen door een noodkerkje. In 1809 werd de Plechelmuskerk door koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken teruggegeven. Vanaf die tijd konden de katholieken van Oldenzaal en omgeving weer in hun oude Plechelmus kerken. Maar Oldenzaal breidde zich uit. Rond de jaren 1900 moest er een tweede parochie komen. In 1912 werd er aan de zuidkant van de stad, aan de Spoorstraat, de St. Antoniuskerk gebouwd. Oldenzaal bleef groeien. De stadsuitbreiding aan de noordkant, de Noordpool, maakte het noodzakelijk dat 15 jaar later een derde parochie gesticht werd. Dat was in het jaar 1927. De Heilige Drieëenheid-kerk is een ontwerp van Wolter te Riele(Bron: www.plechelmusparochie.nl)

 

Adres Heilige Drieëenheid: Kruisstraat 9, 7573 GJ  OLDENZAAL, http://www.plechelmusparochie.nl/

Leave a Comment