De kerk werd oorspronkelijk ontworpen door de architecten F.P.J. Peutz en W.C. Wouters. Volgens de rijksdienst voor het cultureel erfgoed zou de Duitse architect Dominicus Böhm het hoofdontwerp hebben geleverd. De architecten Mari Baauw en Réne Olivier van Royal Haskoning Architecten waren verantwoordelijk voor de herinrichting in 2006. Nadat de gemeente Den Haag het gebouw tot gemeentelijk monument had verklaard, werd het op de lijst Top 100 Nederlandse monumenten 1940-1958 geplaatst. Vervolgens kreeg het ook een erkenning als rijksmonument vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. Daarbij werd onder meer rekening gehouden met het gegeven dat de kerk een vervanger was van een in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerk, met de wijze waarop de kerk is vormgegeven door middel van een “zeldzame ellipsvorm”, met de ligging in de wijk, met de “markante hoge klokkentoren” en met het werk van de beeldend kunstenaar Eugène Laudy, die diverse objecten in de kerk heeft vervaardigd. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Emmaüs: Leyweg 930, 2545 GV  DEN HAAG, Kerk en gebouw – Emmaus (rkparochiedevierevangelisten.nl)


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.