Met de groei van het missiewerk van de twee door hem gestichte congregaties in Steyl, ontwikkelt zich bij Arnold Janssen de overtuiging dat gebed nodig is om deze inzet te ondersteunen. Daarom sticht hij in 1896 een congregatie van slotzusters: de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Op 8 december 1896, het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, ontvingen de eerste zes zusters, die eerst missiezuster waren, het roze habijt met de witte sluier van de aanbiddingszusters. Altijddurende aanbidding van de eucharistische Heer, gebed en offer voor de priesters, voor de missie en de noden van kerk en wereld werden de voornaamste taken van de nieuwe gemeenschap. Terwijl paters, broeders en zusters in de missie werken, bidden de slotzusters om de zegen van God. Zij blijven niet achter als een biddend thuisfront. Ook in de missie openen ze kloosters, om ter plaatse – in Noord- en Zuid-Amerika, in Indonesië, op de Filippijnen en in India – in gebed, tezamen met autochtonen die tot hen toetreden, de zegen over het missiewerk af te smeken. De congregatie van de aanbiddingszusters telt tegenwoordig 350 leden, biddend en werkend in 22 kloosters verspreid over hele wereld.

Adres Heilige Geest-klooster: Kloosterstraat 19, STEYL, http://www.kloostercenakel.nl/

Leave a Comment