Kapelaan G.F. van Laak, kapelaan van Losser, kreeg op 12 oktober 1907 van de Aartsbisschop van Utrecht de opdracht om een nieuwe parochie te stichten in Losser. Dit bijna nieuw ontstane dorp, dat inmiddels zo`n 1600 inwoners had, was voor de helft katholiek. Soms als de rivier de Dinkel overstroomde waren de wegen veranderd in grote modderpoelen, en haast niet begaanbaar, Daarom was het soms bijna niet mogelijk om over de weg, naar de Losserse of Gronause kerken te gaan. Terwijl daar de kerken ook erg vol waren. In 1910 wordt de nieuwe kerk, gebouwd naar ontwerp van H. Kroes in gebruik genomen. (Bron: www.mariavlucht.nl)

Adres Heilige Gerardus Majella: Hoofdstraat 76, OVERDINKEL, https://www.mariavlucht.nl/overdinkel