In 1883 werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe kerk. De eerste steen werd op 14 mei 1884 gelegd door de bouwpastoor W.G. van Vuuren. In 1885 was de kerk klaar en deze werd op 18 december plechtig ingewijd door aartsbisschop P.M. Snickers. De architect van de kerk was Evert Margry, (die werd bijgestaan door zijn jongere broer Albert) en Jozef Snickers, een familielid van de aartsbisschop. Margry ontwierp een driebeukige pseudobasilieke kruiskerk in neogotische stijl. Het schip telt zes traveeën tot aan het transept en daarachter een travee voor het koor. Het priesterkoor is op het oosten georiënteerd. Boven de westelijke entree staat de toren. De plafonds van het schip en het transept zijn voorzien van beschilderde houten gewelven. De zijbeuken zijn voorzien van gemetselde kruisribgewelven. Het hoofdaltaar werd in 1894-1895 gebouwd door de firma Mengelberg uit Utrecht. Daar werden ook de beelden van Antonius van Padua, het Heilig Hart van Maria, het Heilig Hart van Jezus en de kaarsendragende engelen gemaakt. De gebrandschilderde ramen werden gemaakt door Heinrich Geuer, Otto en Willem Mengelberg en de N.V. Kunstwerkplaats Cuypers en Co. uit Roermond. (Bron: Wikipedia)

 

 

Adres Heilige Johannes de Doper: Straatweg 146, 3621 BV  BREUKELEN, http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/breukelen/

Leave a Comment