De kerk werd in de 13e eeuw gesticht als parochiekerk in de Zutphense stadsuitbreiding Nieuwstad. Daarom wordt de kerk ook wel de Nieuwstadskerk genoemd. Hij wordt in 1272 voor het eerst vermeld als Heilige Mariakerk. Het is een driebeukige hallenkerk. Het huidige middenschip is in de 14e eeuw gebouwd. Het bestaat uit drie traveeën. Het smallere priesterkoor uit 1459 bestaat uit twee traveeën. De beide zijbeuken werden in de 14e en 15e eeuw gebouwd. Het uit 1818 daterende Timpe-orgel is tussen 1997-2004 gerenoveerd door orgelmakerij Gebr. Reil. In 1572 werd de kerk geplunderd door de soldaten van het Staatse leger onder leiding van Willem van den Bergh. Tijdens de reformatie ging de kerk over in protestantse handen. Tijdens de Franse overheersing gaf koning Lodewijk Napoleon Bonaparte de kerk weer aan de katholieke gemeenschap, die hem in 1816 wijdde aan Johannes de Doper. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Johannes de Doper: Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH  ZUTPHEN, H. Johannes de Doper, Zutphen 


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.