Toen de katholieken in 1799 het oude kerkje terugkregen, hebben ze het vergroot. In 1890 wilde men een nieuwe kerk. Deze werd in 1893 gewijd. Het is een ontwerp van architect Stornebrink. Het is een neo-romaanse kerk met een ingewikkelde plattegrond. Opvallend zijn de vele halfronde uitbouwsels (absiden). Ze zijn overal te vinden; onder andere bij de transeptgevels, achtergevels van de sacristie en aan weerzijden van het koor.  In het koor en transept zijn schilderingen te zien die afkomstig zijn uit de beroemde werkplaats van Pierre Cuypers uit Roermond. Ook de gebrandschilderde ramen werden door hem ontworpen. Uit de oude kerk zijn de neo-classicistische biechtstoelen overgebleven en het orgel uit Kevelaer. (Bron: www.mijngelderland.nl)

Adres Heilige Judocus: Dorpsstraat 37, 6616 AE  HERNEN, http://www.detwaalfapostelen.nl