De kerk van de parochie Losser werd toegewijd aan de Heilige Martinus. Als enige getuige van deze oude parochiekerk resteert nog de oude toren. De exacte bouwdatum hiervan is niet meer te achterhalen, maar ligt vermoedelijk tussen 1200 en 1400. In het centrum van Losser is rond 1900 de bestaande Sint Martinuskerk op de Markt inmiddels niet meer opgewassen voor het groeiende aantal katholieken in Losser. Ook na drie verbouwingen is deze kerk niet groot genoeg. De eerste steen van de Heilige Mariageboorte kerk wordt gelegd op 25 maart 1901. Op 3 juni 1902 is de nieuwe kerk plechtig ingewijd.

Adres Heilige Maria Geboorte: Gronausestraat 4, 7581 CG  LOSSER, https://www.mariavlucht.nl/losser-h-maria