De parochiekerk van de H. Drie-eenheid is de H. Maria Tenhemelopneming te Vianen. Deze neo-gotische hallenkerk is ontworpen door architect Wilhelm Victor Alfred Tepe (1840-1920) en gebouwd in de jaren 1877-1879. Het interieur van de kerk is grotendeels van de hand van leden van het Sint Bernulphusgilde waar Tepe ook deel van uitmaakte, zoals de beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919), de kunstschilder Martinus Christiaan Schenk (1833-1911) en de kunstsmid Albertus Kniep (1844-1923).(Bron: www.heiligedrieenheid.eu)

Adres Heilige Maria Tenhemelopneming: Brederostraat 2, VIANEN, http://heiligedrieeenheid.eu/h-maria-tenhemelopneming/

Leave a Comment