Rond 1200 is hier een romaanse kerk met toren gebouwd. Van deze kerk resteert alleen nog een in het torenportaal geplaatste romaanse latei. In 1393 werd de romaanse kerk verwoest, waarna deze in gotische stijl werd herbouwd. Van de gotische kerk resteren alleen nog de ronde hardstenen zuilen met Maaskapitelen onder de spitsboogarcades in het huidige middenschip. In 1722 werd het gotische schip vervangen door een schip in barokstijl. In 1851 werd het gotische koor door een groter koor vervangen. Daarbij kreeg het aan beide zijden een sacristieruimte. Tevens werd het schip verhoogd met een lichtbeuk. In 1879 bouwde men een neogotische grafkapel tegen de noordzijde van het koor. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Martinus: Von Geusauplein 19, 6245 GC EIJSDEN, http://www.martinusparochie-breusteijsden.nl/