De kerk is in de jaren 1776 – 1777 gebouwd en is gewijd aan Martinus van Tours. De oprichting van de parochie stamt uit 1705 toen op kasteel Kemnade gekerkt werd. Nadat dit vanaf 1728 niet meer mogelijk was, en er in de stad Doetinchem geen kerk gebouwd mocht worden, werd aan de buitengrens van Bergh een kerk opgericht. Dit leidde uiteindelijk tot de bouw van de huidige kerk, waaraan de toren in 1910 is toegevoegd. De kerk is opgezet als een eenbeukige schuurkerk die de plattelandsparochie moest bedienen. De voorgevel heeft een smalle toren met een naaldspits. In de kerk is een orgel aanwezig van Julius Heinrich Derdack, het enige orgel dat van deze nog bestaat naar men weet. Het orgel is in 1872 gebouwd. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Martinus: Doetinchemseweg 9, 7007 CA  DOETINCHEM, http://maria-laetitia.nl