De Oud-Katholieke Kerk Oudewater is gebouwd in 1882 in neoromaanse stijl naar een ontwerp van architect M.C. Van Wijngaarden uit Woerden. De Heilige Michaël en Johannes de Doper zijn de schutspatronen van deze kerk. Voorheen was deze kerk gevestigd aan de Markt, als schuilkerk. Het altaar in barokstijl en ook een gedeelte van het verdere interieur zijn hieruit afkomstig.

In maart 1881 verscheen bij de firma Rahms het bestek voor de bouw van de kerk en bijbehorende kosterswoning. Op 11 april 1881 vond de aanbesteding plaats. Hierop kwamen 15 reacties binnen. De hoogste prijsopgave was ƒ 18.275 en de laagste ƒ 13.693. Deze was van de firma Selms uit Woerden. Deze firma kreeg dan ook de opdracht de kerk te bouwen.

 

Adres Heilige Michaël en Johannes de Doperkerk: Leeuweringestraat 12, 3421 AC  OUDEWATER

Leave a Comment