In 1921 werd de kerk in Melderslo in gebruik genomen.Deze kerk werd op 23 november 1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Direct ontstonden plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Hiervoor werd een nieuwe plaats gezocht, omdat de kerk groter moest worden dan de oude. Architect Boosten werd reeds in 1945 door het Melderslose kerkbestuur aangezocht om een heel complex van gebouwen te ontwerpen: een kerk, een meisjesschool, een bewaarschool, een parochiehuis, een zusterklooster en een opslagplaats annex winkel voor de Boerenbond. De plannen werden echter afgekeurd door de BBC (Bisschoppelijke Bouw Commissie), met uitzondering van de kerk. Het eerste ontwerp voor de kerk uit 1946 werd afgekeurd, vanwege de grootte van het gebouw en een gebrek aan dorpskarakter. Het tweede ontwerp van 1948 werd wel goedgekeurd. Pas in 1951 werd de bouw aanbesteed. De kerk werd op Beloken Pasen 1953 in gebruik genomen. (Bron: Parochiefederatie Horst-Sevenum)

Adres Heilige Oda:  Rector Mulderstraat 8, 5962 AH  MELDERSLO, H. Oda Melderslo 


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.