De Sint-Willibrorduskerk in het Nederlandse Heeswijk is een driebeukige basilicale kruiskerk met toren. De kerk is in 1895 in neogotische stijl ontworpen door architect P. Th. Stornebrink. Oorspronkelijk had Heeswijk een gotische kerk aan de huidige mgr. van Oorschotstraat. In 1250 begon men met de bouw ervan, en in 1284 verkreeg de Abt van de Abdij van Berne het patronaatsrecht. Na vele verbouwingen en uitbreidingen verkreeg ze haar uiteindelijk staat omstreeks 1500. In 1648 werd deze kerk genaast door de Hervormden, waarop de katholieken de Mis in een grenskerk te Bedaf bijwoonden. In het laatste kwart van de 18e eeuw werd te Heeswijk een schuurkerk aan de Lariestraat in gebruik genomen, maar in 1809 kregen de katholieken hun kerk weer terug. De huidige Sint-Willibrorduskerk bezit een Smits-orgel uit 1876 en een luidklok uit 1501. Deze is gegoten door Willem en Jasper Moer en weegt 1.022 kg. Ook bevat de kerk zestien gebrandschilderde ramen, vervaardigd door Daan Wildschut in 1952. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Willibrordus: Hoofdstraat 80, 5473 AX  HEESWIJK DINTHER, http://parochieheiligeaugustinus.nl/locaties/heeswijk/