Deze kerk uit 1895 is ontworpen door Wolf en Foreest. Op de eerste etage is de kerkzaal ingebouwd ter grootte van twee traveeën.  Eronder zijn een paar zaaltjes in gebruik door onder meer de begrafenisondernemer. De andere drie traveeën, nu in gebruik als opslagplaats van Flentrop (kerkorgelbouwer), hebben nog de oorspronkelijke (hoge) ruimtewerking. Rechts van het orgel, bij de speeltafel, bevindt zich een extra nooduitgang naar een trap in die opslagplaats. Er was een ouder gebouw uit 1852 maar door het uitbreken van brand op 17 juli 1893 moest dit vervangen worden. Om die reden bezit de kerk slechts een beperkt aantal voorwerpen uit vroeger eeuwen, waaronder een 17de eeuws tekstbord (1659) en het avondmaalszilver.

Adres Hervormde Kerk: Dorpsstraat 364, ASSENDELFT, http://assendelft.protestantsekerk.net/welkom

Leave a Comment