De Hervormde kerk in de Oost-Groningse vestingplaats Bourtange is gebouwd in 1869 als vervanging van de oude garnizoenskerk. De voorgangerkerk – die op dezelfde plek stond – stamde uit 1607 of kort daarvoor en was de eerste nieuw gebouwde protestantse kerk in de provincie Stad & Lande (Groningen). De kerk was als als garnizoenskerk speciaal bestemd voor de in Bourtange gelegerde militairen waarbij de predikant werd aangesteld door de Raad van State. Nadat de vesting in 1851 werd ontmanteld en de Hervormde gemeente van Bourtange een zelfstandige dorpsgemeente was geworden, werd de bouwvallige kerk herbouwd in Waterstaatsstijl. Bij de herbouw werd gebruik gemaakt van veel bouwmateriaal van de oude kerk (o.a. de 17e eeuwse kap) en werd een deel van het oude meubilair herplaatst. Bijzondere onderdelen daarvan zijn de kansel van rond 1700, de 17e eeuwse offerblokken en de grafzerk van ds. Rudolfus van Swinderen uit 1724. Zeer bijzonder is het Tiengebodenbord uit 1611, naar verluidt een persoonlijk geschenk van graaf Willem Lodewijk van Nassau aan het garnizoen van Bourtange. Recht er tegenover hangt een replica van het wapen van prins Willem van Oranje-Nassau, die in 1580 opdracht gaf tot de bouw van de vesting.

Adres Hervormde Kerk: Marktplein 2a, BOURTANGE, http://www.hervgembourtange.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.