Het kerkje werd gebouwd in het laatste kwart van de 12e eeuw. Oorspronkelijk had de kerk een halfronde apsis, maar deze is halverwege de negentiende eeuw afgebroken. De kerktoren dateert uit 1710; eerder had de kerk een dakruiter. De toren staat een meter uit het lood, waarschijnlijk veroorzaakt door het gedeeltelijk afgraven van de wierde. De luidklok in de toren is vervaardigd in 1410 en komt uit de toren van de kerk van Oosternieland. Toen deze toren werd afgebroken is de klok in 1823 verkocht aan de kerk van Eenum. De preekstoel dateert uit 1654 en heeft een gesneden kuip. In de kerk is een grafzerk en aan de noordwand een gedenksteen (uit 1742) aanwezig van Reint Alberda, een lid van het Groningse geslacht Alberda, borgheer te Eenum. In 1845 werd de halfronde absis afgebroken en kreeg de kerk een rechte sluiting. Ook kreeg de kerk toen haar huidige interieur. Omdat de overhellende toren het kerkgebouw dreigde mee te trekken , werd in 1975 besloten om de kerk te restaureren. De toren kreeg daarbij een paalfundering van 11 meter diep, waarop een funderingsplaat werd gestort om verder hellen te voorkomen. Nadat de middeleeuwse kerk in 2014 hersteld was van schade door bodemdaling en aardschokken, veroorzaakt door aardgaswinning in dit deel van Groningen, zorgde een volgende aardbeving in februari 2015 voor nieuwe schade. (Bron: Wikipedia)

Adres Hervormde Kerk: IJzerbaan 7, 9913 PC  EENUM, https://www.kerkeenum.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.