Het gebouw werd in 1845 opgetrokken uit rode Groninger gevelstenen in de zogenaamde Waterstaatsstijl: een eenvoudig en eenbeukig kerkje (“zaalkerk”) met een rechthoekige plattegrond van 11 bij 23 meter. Rijkswaterstaat zorgde voor het ontwerp en de subsidie en hield toezicht op de bouw. Het plafond werd een gestukadoord tongewelf. De toegangsdeur aan de oostkant valt op door de fraaie omlijsting met timpaan en jaartal. Op het dak kwam een torentje als dakruiter met spits en windhaan. In 1874 werd boven het toegangsportaal een orgel geplaatst. Het orgel is vervaardigd door de Veendammer orgelbouwer R. Meijer en bekostigd uit een bijdrage van J.D. Munneke. Het heeft twaalf registers, een klavier en een voetpedaal. Op de zuidwand hangen zes avondmaalsschotels, waarop te lezen staat dat zij in 1864 zijn geschonken door Arendje Vosman. (Bron: http://www.hervormdegemeente-ommelanderwijk-zuidwending.nl)

Adres Hervormde Kerk: Kerkpad 5, VEENDAM, http://www.hervormdegemeente-ommelanderwijk-zuidwending.nl/