De HH Maria en Ursula is een oudkatholieke parochiekerk. In 1743 is de kerk als schuilkerk in gebruik genomen op een achterterrein van het bagijnhof. De patronen Maria en Ursula waren de patronen van de Nieuwe Kerk voordat deze in 1572 protestants werd. De toegang naar de kerk leidt door 17e-eeuwse woning aan het Bagijnhof die als kosterswoning ging dienen. De beelden in de nissen aan weerszijden van het altaar werden in 1744 door de Haagse beeldhouwer Franciscus Maes vervaardigd. (Bron: Wikipedia)

Adres HH Maria en Ursula: Bagijnhof 21, 2611 AN  DELFT, http://delft.okkn.nl/

Leave a Comment