De Kathedrale basiliek Sint Bavo is een rooms-katholieke kerk in Haarlem die fungeert als kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo, de patroonheilige van de stad, wiens verering afkomstig is uit Gent waarmee Haarlem een handelsrelatie had. Op 2 mei 1948 is de Sint Bavokerk tot basiliek verheven. In hetzelfde jaar kon het gebouw als kathedraal in gebruik genomen worden. Het gebouw is de enige rooms-katholieke kathedraal in Nederland die ook daadwerkelijk voor die kerkfunctie is gebouwd. De andere kerken die deze functie vervullen hebben de bisschopszetel pas later binnen de muren gekregen. De kathedrale basiliek Sint Bavo is, na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de grootste kerk van Nederland.

De opdracht voor het ontwerp werd in 1893 aan Jos Cuypers gegeven. De jonge Cuypers, die tot dan slechts enkele kerken had ontworpen, ontwierp een gebouw in neogotische stijl. Dit oorspronkelijke ontwerp zou echter vele wijzigingen ondergaan. Toen de bouw in 1895 aanving, werd allereerst begonnen aan een forse koorpartij in neoromaanse stijl. Deze koorpartij, met halfronde apsis, een dwerggalerij en straalkapellen, werd voltooid in 1898.

Van 1902 tot 1906 werden het transept en het schip gebouwd waardoor het gebouw een kruiskoepelkerk werd. De derde fase, de bouw van de torens en voorportaal, liet door geldgebrek tot 1927 op zich wachten. Het portaal is uitgevoerd in een combinatie van neogotische en neoromaanse vormen en is waarschijnlijk ontworpen door Jos Cuypers zelf. Dit deel van de kerk werd in 1930 voltooid. (bron: Wikipedia)

Adres Sint Bavo: Leidsevaart 146, HAARLEM, www.koepelkathedraal.nl


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.

Leave a Comment