De voorganger van het kerkje is gebouwd rond het jaar 1600. Na ongeveer 30 jaar komt de kerk door afslag op een eilandje voor de kust van Urk te liggen. Het was alleen wadend door het water dan wel per bootje te bereiken. Het Kerkje aan Zee is in 1786 herbouwd, voor een bedrag van nog geen ƒ 15.000,00. De reden van herbouw lag in het feit dat het kerkje zo bouwvallig was geworden dat het moest worden afgebroken. In 1905 wordt er voor het eerst een orgel in de kerk geplaatst, een ouder instrument dat van elders is overgebracht. (Bron: Wikipedia)

Adres Kerkje aan Zee: Prins Hendrikstraat 1, 8321 GG  URK, http://www.hervormdegemeenteurk.nl/website/index.php/kerk/geschiedenis/kerkje-aan-de-zee