Volgens de traditie werd deze kerk in de eerste helft van de 12e eeuw gesticht door Piotr Włostowic . De kerk werd voor het eerst genoemd in de stadsboeken in 1308, aanvankelijk als een bijkantoor – behorende tot de aartspriesters van de Mariakerk. In 1325 werd hij een parochiekerk. Het werd grondig herbouwd in het midden van de 17e eeuw. Hij werd opnieuw ingewijd in 1659. In 1715 werd de kerk geschonken door bisschop Kazimierz Łubieński aan de congregatie van geschenkzusters. Na het verplaatsen van de zusters naar de kerk in de jaren 1715-1723 maakte architect Kacper Bażanka zijn volgende reconstructie. Op de gevel van de kerk staat een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Grace uit de negentiende eeuw. Op het hoofdaltaar uit 1730 is er volgens traditie een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Midzomer, afkomstig van prins Stanisław Radziwiłł . Aan de zijkanten staan ​​beelden van St. Johannes de Doper en Sint. Johannes de Evangelist, beschermheren van de kerk. Aan weerszijden van het altaar worden votiefoffers geschorst: een Poolse carabela , een Turkse 17de-eeuwse sabel en twee paar ijzeren boeien met kettingen uit de 18e eeuw. Hij werd hier achtergelaten door een gevangene die gered was van zware slavernij. Vanaf dat moment begon het wonderbaarlijke beeld de Moeder Gods te worden door de aankoop van slaven of de Moeder van Vrijheid. Op 9 mei 1965 kroonde aartsbisschop Karol Wojtyla de figuren van de moeder van God met het kind vanuit het beeld van de heilige Johannes. De zijaltaren komen uit de late barokperiode, ze zijn gemaakt vóór 1748. (Bron: Wikipedia)

Adres Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty: ul. św. Jana 7, KRAKAU