Men neemt aan dat op de plaats vroeger een heidense tempel stond. De kerk aan de oever van de Wijssel ligt op een verhoging in het landschap. Al in de 9e eeuw ontwikkelde zich hier tussen de moerassen een nederzetting. De eerste kerk betrof een aan de aartsengel Michaël gewijd romaans gebouw. In deze kerk werd in 1079 de toenmalige bisschop en later heilig verklaarde Stanislaus tijdens het celebreren van de mis door koning Bolesław vermoord. De moord was het gevolg van een conflict tussen de bisschop en de koning in verband met het losbandige leven van de koning. De moord leidde tot rebellie tegen de koning, die werd verbannen en onderdak vond in Hongarije. Het huidige kerkgebouw werd in de jaren 1733-1751 gebouwd op de plaats van een in opdracht van koning Casimir gebouwd gotisch godshuis uit de 14e eeuw. De heilige Stanislaus werd in de Wawelkathedraal begraven, maar wordt in de Kerk op de Rots vereerd. Jaarlijks worden op 8 mei onder grote belangstelling de relieken van de heilige in een processie van de kathedraal naar de Michaël-en-Stanislauskerk gedragen. De kerk heeft een rijke decoratie met stucwerk en altaarbeelden van Johann Georg Lehnert en Wojciech Rojowski. Het hoofdaltaar bevat een schilderij van de aartsengel Michaël van de Poolse schilder Tadeusz Kuntze (1758). Het Stanislaus-altaar in het linker kerkschip bevat een 17e-eeuws schilderij van de heilige en een houten altaartrede met bloedsporen van de bisschop. De muur aan de rechterkant van het altaar vertoont ook sporen van bloed. De barokke kansel bezit fraai rococo snijwerk. (Bron: Wikipedia)

Adres Michaël-en-Stanislauskerk: Skałeczna 15, 31-065 KRAKOW, http://www.skalka.paulini.pl/