De huidige laat-romaanse kerk kwam tot stand in de 13e eeuw, in twee aaneensluitende fasen. De binnenmuren van de drie westelijke traveeën werden opgemetseld met tufstenen van het vorige kerkgebouw. De kerk was gewijd aan Sebastianus en Fabianus. In 1652 werd naar een ontwerp van Adam van Collen de 50 meter hoge toren voltooid, ter vervanging van een lage vrijstaande 13de-eeuwse toren aan de noordkant. Het gehele kerkinterieur werd in 1811-1814 vernieuwd, met houtsnijwerk in Lodewijk XVI-stijl van de Groningse architect Mattheus Walles en zijn zoon Anthonie Walles. In 1865 was er een grote renovatie waarbij de ramen werden vergroot en de buitenmuren gestuct. De lavastenen doopvont met Romaanse bogen stamt (naar analogie van die van Seligenthal) mogelijk nog uit de 11e eeuw en is hiermee de oudste vont van Noord-Nederland en Ostfriesland en nog voor de bouw van de kerk tot stand gekomen. (Bron: Wikipedia)

Adres kerk: Kerkpad 1, 9967 RL  EENRUM, https://www.kerkeenrum.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.