De kerk uit 1615 en het hofje zijn gebouwd op de plek van de Sint Antonieboomgaard, onderdeel van het Witte Herenklooster van de Norbertijnen dat bij de reformatie van de 16e eeuw verloren was gegaan. De kerk was oorspronkelijk een schuilkerk die niet zichtbaar was vanaf de straat. Dit veranderde in de tweede helft van de 19e eeuw en toen is het kerkgebouw van een historiserende façade voorzien. In de 20e eeuw zijn moderne aanbouwen toegevoegd. Het kerkmeubilair, zoals de preekstoel en de kerkbanken, dateert uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het torenuurwerk uit 1892 is van Franse makelij. (Bron: Wikipedia)

Adres Lutherse Kerk: Witte Herenstraat 22, 2011 NV  HAARLEM, http://www.luthersekerkhaarlem.nl/