De romaanse Sint-Magnuskerk is gebouwd rond 1100. De kerk is genoemd naar Magnus, bisschop van Trani, die na zijn marteldood heilig werd verklaard. Onderzoek van de archeoloog Albert van Giffen heeft aangetoond, dat er al houten voorgangers van deze kerk op deze plek hebben gestaan. De kerk was oorspronkelijk een eigenkerk van de aartsbisschop van Utrecht, die hier recht sprak. Later werden er in deze kerk zittingen gehouden van de Etstoel het hoogste Drentse rechtscollege. Op de muren zijn 13e-eeuwse fresco’s met voorstellingen uit het leven van Maria: de Annunciatie, de Visitatie, de geboorte van Christus en de Vlucht naar Egypte. Het koor dateert uit de 14e eeuw. De kerktoren is een zadeldaktoren en dateert uit de 12e eeuw. De spitse dakruiter is in 1857 geplaatst, de trapgevels kreeg de toren in 1894. (bron: Wikipedia)

 

Adres Magnuskerk: Kerkbrink 1, 9467 PH  ANLOO,  http://www.magnuskerk.nl/

 

Leave a Comment