De geschiedenis van de Moeder Gods kerk in Hengelo gaat terug tot de jaren zestig en zeventig toen de eerste gastarbeiders naar Nederland kwamen. Toen vestigden zich enkele Syrisch-Orthodoxe gastarbeiders uit Tur Abdin, (Zuidoost-Turkije) in Hengelo om te werken in de metaal- en textielindustrie. Naarmate het aantal Syrisch-Orthodoxen in Twente toenam werd in 1977 het gebouw van de Syrisch-Orthodoxe St. Johannes de Apostelkerk (aan de Helmerstraat 1) met de daarnaast gelegen gemeenschapzaal aangekocht. Begin jaren negentig nam het aantal gelovigen van de Hengelose Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, door de voortdurende emigratie vanuit Turkije, maar in toenemende mate ook vanuit, Syrië, Irak en Libanon, zo toe, dat besloten werd om een nieuwe kerk en gemeenschapszaal te bouwen. Op 23 juni 1996 werd de nieuwe Moeder Godskerk officieel ingewijd. In 1999 werd ook het naastgelegen schoolgebouw betrokken. Hierin zijn de kerkschool, de kerkbibliotheek, de gemeenschapszaal en de locatie Groot Driene van Stichting Educare, welke huiswerkbegeleiding aanbiedt, gevestigd. (Bron: http://morephrem.com/mariakerk-hengelo/)

Adres Mariakerk: Sportlaan Driene 6, 7552 HA  HENGELO, http://www.mariakerkhengelo.nl/