Het oudste deel van de kerk is het romanogotische schip uit de dertiende eeuw. Het gotischekoor dateert uit de vijftiende eeuw, door deze aanbouw ging de oorspronkelijke sluitgevel uit de romanogotische periode verloren. Aan de oostzijde van het koor staat een losstaande toren uit de dertiende eeuw. In de kerk is een deel van de oorspronkelijke schilderingen bewaard gebleven. Zo zijn er afbeeldingen te zien van het Laatste Oordeel, van de evangelisten, van diverse heiligen en van de Jezus als Man van Smarten. De preekstoel dateert uit 1823. (bron: Wikipedia)

Adres Mariakerk ’t Zand: Hoofdstraat 43, 9915 PB ’t ZANDT, http://www.kerktzandt.nl/home

Leave a Comment