De Martinikerk, vroeger Sint-Maartenskerk genoemd, is de oudste kerk van de stad Groningen. De heilige Maarten van Tours (316 – 397) was de schutspatroon van het bisdom Utrecht waartoe de stad Groningen lange tijd behoorde. De Martinikerk deed tijdens het kortstondige bestaan van het eerste bisdom Groningen (1559-1594) dienst als kathedraal.  Ter vervanging van een tufstenen kerk werd in de eerste helft van de dertiende eeuw een romanogotische kruisbasiliek gebouwd. In het huidige schip zijn hiervan nog steeds fragmenten terug te vinden. De kerk werd in het begin van de vijftiende eeuw aanzienlijk uitgebouwd naar de hallenkerk die het nu nog steeds is. In het koor zijn bijzondere muurschilderingen te zien uit 1545 over het leven van Jezus. (Bron: Wikipedia)

Adres Martinikerk: Martinikerkhof 3, 9712 JG  GRONINGEN, https://www.martinikerk.nl/