De eerste kerk in IJsselmuiden werd in 1859 gebouwd. Vanwege de groei van de parochie werd in 1919 op de zelfde plaats een grotere kerk gebouwd. De Architect was Jan Stuijt en de aannemers waren de gebroeders Koenders uit Enschede. De kerk werd 7 oktober 1919 geconsacreerd. In het hoofdaltaar werden de relieken van de heilige Damianus en de heilige Euphemia geplaatst.
In 1968 werd de kerk gerenoveerd. De inrichting werd grondig veranderd. De preekstoel en de communiebank verdwenen. Er werd een nieuwe  altaartafel meer centraal opgesteld, waardoor werd benadrukt, dat de liturgische vieringen  gemeenschapsvieringen dienen te zijn. Toen werd ook de zangkoorruimte aanzienlijk vergroot. Reeds in 1964 was door de firma Verschueren uit Heijthuizen het pijporgel, niet nieuw maar wel in uitstekende staat, geplaatst. Vooraan staat een negentiende-eeuws Mariabeeld, gemaakt van lindehout. Achterin de kerk hangt een schilderij, dat de wonderbare visvangst voorstelt. Ook achter in de kerk staat een beeld van de H. Isidorus, de patroon van de landbouwers. Gelijk met de verbetering van de Mariakapel, zijn een aantal van de achterste banken verwijderd, waardoor de fraaie entree is ontstaan. (bron: website Thomas a Kempisparochie)

Adres OLV Onbevlekt ontvangen: Burg. van Engelenweg 137, 8271 AN  IJSSELMUIDEN, http://thomasakempisparochie.nl/

Leave a Comment