Deze neoromaanse kruisbasiliek werd gebouwd tussen 1908 en 1911 naar een ontwerp van Jos Cuypers en Jan Stuyt. Cuypers was al in 1898 begonnen met de bouw van de Sint Bavo te Haarlem, die pas in 1930 voltooid werd, en in zijn bouwstijl duidelijk een overgang betekende van de neogotiek naar een nieuwe kerkelijke bouwkunst. In de eerste fase van het bouwen van de Sint Bavo was Stuyt als hoofdopzichter bij de uitvoering betrokken. Het ontwerp voor de Obrechtkerk, door beide architecten samen gemaakt, is van 1905 en betreft een kerkgebouw in de toen nog door beiden gevolgde historiserende opvattingen: een in neobyzantijnse en neoromaanse stijl uitgevoerde kerk met een front, dat naar het oosten is gekeerd en geflankeerd wordt door twee rijzige torens, en met een lagere vieringtoren aan de westkant. De kruiswegstatie is van Kees Dunselman. (Bron: Wikipedia)

Adres Obrechtkerk: Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM  AMSTERDAM, https://www.obrechtkerk.nl/