Reeds in 937 was er sprake van een bedehuis of kapel. Andere bronnen vermelden dat er een kerkje (toegewijd zijn aan de H. Maagd) zou opgericht zijn door Engelsen tijdens een beleg van Gent in 965. Later, in de tiende eeuw, was er sprake van een in oorsprong driebeukige Romaanse kerk met oosttoren en koor, gebouwd onder impuls van de Abdij van Sint-Pieters te Gent. De torenpijlers en toren zijn de oudste originele delen van de kerk. Volgens de typisch Oost-Vlaamse bouwstijl zouden deze kunnen opklimmen tot de twaalfde eeuw. Er is echter geen eensgezindheid over het juiste bouwjaar. In de XIII eeuw werden de eerste belangrijke verbouwingen uitgevoerd in Scheldegotiek, namelijk: het transept, uitbreiding van het koor (twee traveeën) en de klokkenkamer. Wegens de grootschaligheid van deze vernieuwingen wordt de opdracht ervan toegeschreven aan de toenmalige Heer der Kerk van Mariakerke , Raas X van Gavere (1209 – 1291). De aan de noordzijde gelegen Sint-Jozefskapel, grenzend aan het koor, dateert ook van deze periode. Een tweede belangrijke bouw- en restauratiecampagne gebeurde tussen 1887 en 1892 onder leiding van architect Auguste Van Assche. De talrijke aanpassingen aan de 13de-eeuwse kerk werden verwijderd en aangevuld met neogotische toevoegingen. Toen werd het schip verlengd met twee traveeën (11 m) en afgewerkt met een nieuwe westgevel. De zijbeuken werden verlaagd teneinde de middeleeuwse bovenlichten van het schip terug zichtbaar te maken, en nadien overdekt met houten steekkappen. Aan de zuidgevel werd een doopkapel toegevoegd en aan de noordzijde een traptorentje omdat de oude toegang naar de klokkenkamer ingevolge de verhoging van het dak der middenbeuk verdwenen was. In 1908 kreeg Frans Coppejans (° 1867, † 1947) uit Gent de opdracht een kruisweg te schilderen in de ondiepe blindnissen van de zijbeuken. (Bron: Wikipedia)

Adres Onze Lieve Vrouwekerk: Mariakerkeplein, 9030  MARIAKERKE