Van de Reformatie tot het begin van de 19e eeuw was in Nederland de macht aan de protestanten, de katholieken hielden hun diensten in zogenaamde schuilkerken. Toen de godsdienstvrijheid was gevestigd, was het tijd om ook in Leiden een katholieke kerk te bouwen. Op dat moment waren de grote kerken in Leiden allemaal protestants, te weten. De nieuwe katholieke kerk werd de Hartebrugkerk genoemd omdat deze pal naast de zo genaamde brug over het water van de Mare stond aan de Haarlemmerstraat. Het gebouw werd ontworpen door Theo Molkenboer en was in 1836 voltooid. De kerk is één van de zogenoemde waterstaatskerken en werd in neoclassicistische stijl gebouwd. (Bron: Wikipedia)

Adres Hartebrugkerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD  LEIDEN, http://www.hartebrug.nl/