Op 6 april 1869 werd de Eerwaarde heer Engelbertus Brugman uit Arnhem tot bouwpastoor benoemd. De parochie telde toen 410 zielen, waarvan velen hebben meegeholpen aan de bouw van hun kerk. Op 22 december 1870 werden fundamenten ingezegend en tijdens die feestelijke gebeurtenis vond ook de eerste steenlegging plaats door pastoor en kerkmeesters. Dat er hard werd gewerkt bleek wel uit het feit, dat reeds in 1871 kerk en pastorie gereed waren.  (Bron: website http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/engelbert-wijhe-boerhaar/geschiedenis/wijhe).

Adres Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen: Stationsweg 9, WIJHE, http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/engelbert-wijhe-boerhaar

Leave a Comment