De minderbroeders (recollecten) bouwden van 1631-1634 een klooster in Verviers. In 1646 begon de bouw van de kloosterkerk in barokstijl, en in 1650 werd deze ingezegend. Oorspronkelijk was deze kerk gewijd aan het Allerheiligst Sacrament. In 1664 werd een Mariabeeld in een nis boven de toegangspoort van de kapel geplaatst. Tijdens de aardbeving van 1692 bleef dit beeld gespaard, terwijl de bevolking de houding van het beeld zag veranderen, hetgeen als een mirakel werd beschouwd, dat kerkelijk erkend werd. In 1700 werd een kapel aangebouwd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, gebouwd met de materialen die vrijkwamen bij het slopen van de stadsmuur. Toen werd de voorgevel ook voorzien van nieuwe doorgangen. Ten gevolge van de Franse bezetting einde 18e eeuw werd het klooster opgeheven en in de gebouwen kwam een fabriek van wollen stoffen. In 1810 werden de kloostergebouwen getroffen door brand. Enkel de kapel bleef gespaard. Van 1816-1818 werd de kerk hersteld en tussen 1852-1857 werd de kapel gerestaureerd. De Mariakapel ligt in het verlengde van de as van de kerk, en het miraculeuze Mariabeeld (la Vierge noire) bevindt zich nog op dezelfde plaats in de nis van de toenmalige voorgevel, nu binnen in het gebouw gelegen. Dit beeld is vervaardigd uit zandsteen, dat vervolgens zwart geschilderd werd. (Bron: Wikipedia)

Adres Onze Lieve Vrouwe van Recollecten: Place du Martyr 106, 4800 VERVIERS, https://www.paroisses-verviers-limbourg.be