De romanogotische Petruskerk van Zuidbroek (Groningen) is gebouwd op het einde van de 13e eeuw. Het is een forse kruiskerk met losstaande toren. Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan de heilige Augustinus van Hippo. Opvallend in het interieur zijn de achtribbige koepelgewelven in het schip en in het koor van de kerk. Het kerkmeubilair stamt uit 1709: de koorafsluiting, drostenbank en kerkvoogdenbank zijn ontworpen door de Groninger stadsbouwmeester Allert Meijer. De preekstoel is in 1736 ontworpen door Casper Struiwig. De kerk heeft een vrijstaande klokkentoren, uitgevoerd als zadeldaktoren met vierkant grondplan, die in dezelfde periode als de kerk is gebouwd. Er zijn twee luidklokken, uit 1603 (van H. Kellerman, met een diameter van 122 cm) en uit 1610. De toren heeft lange tijd dienstgedaan als gevangenis, waartoe vier cellen waren ingericht. (Bron: Wikipedia)

Adres Petruskerk: Kerkstraat 95, 9636 AD  ZUIDBROEK, www.pknzuidbroek.nl/