De zaalkerk is in 1900-1901 gebouwd naar een ontwerp van de Dordtse architect H.A. Reus in een aan het Rationalisme verwante bouwstijl, met invloeden van de Art Nouveau in het bijzondere interieur. Het ontwerp had als motto ‘Eenheid in ’t nodige, Vrijheid in ’t onzekere, In alles de liefde’. In 1913 werden enige wijzigingen aangebracht en is naast de hoofdingang een extra deur geplaatst. De kerk staat in de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht. (Bron: Reliwiki)

 

Adres Remonstrantse Kerk: Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD  DORDRECHT, https://dordrecht.remonstranten.nl/