Deze kleine kerk bevindt zich in een mooi dorp midden in een golvend landschap met oude huizen en hoeves. De omgeving is erg landelijk. Naast de kerk zijn oude grafstenen bewaard gebleven. Eromheen is een gazon aangelegd. Binnen is de houten zoldering beschilderd met heiligen. Ze heeft de vorm van een omgekeerde scheepsromp. De kleurrijke glasramen dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Eén ervan draagt de namen van de achttien krijgsgevangenen uit het dorp die levend terugkwamen uit de gevangenkampen in Duitsland. (Bron: www.openkerken.be)

Adres Saint Maurice: Rue du Centre 75, ARBREFONTAINE