Volgens een oorkonde van 1011, bestond er toen reeds een kerk te Dochamps. Een in een muur ingemetselde gedenkplaat herinnert aan een vroegere vernieling en restauratie in 1642, die tot een goed einde werd gebracht dank zij de welwillendheid van twee streekgenoten, de gebroedes Lamornainy, priesters, waarvan één, Guillaume, de biechtvader was van keizer Frederik II. Binnenin valt de zoldering op, versierd met stucs en gerestaureerd in 1955, alsmede de gebeeldhouwde lambrisering, werk van Victor Demanet. Bovendien zijn er nog enkele mooie afbeeldingen: Christus op het Kruis (18e eeuw), en volksheiligen zoals de Heilige Rochus en de Heilige Antonius (19e eeuw), maar ook het doopvont uit de 17e eeuw is bijzonder. (Bron: www.openkerken.be)

Adres Saint Pierre et Paul: Rue des Frères Germay 4, 6960  DOCHAMPS