De Sebastiaankerk is een op een wierde staand romanogotisch kerkgebouw uit de 13e en 14e eeuw. De kerk valt op door de grote steunbeer, die tegen de torenwand is gebouwd om verzakking te voorkomen. In de kerk zijn enkele opvallende schilderingen te zien, onder meer: Sebastiaan, de beschermheilige van de kerk is afgebeeld in ridderuitmonstering met een pijl in zijn rechterhand. In het interieur bevindt zich een doopvont van Bentheimer zandsteen uit de 13e eeuw, die oorspronkelijk in de later afgebroken kerk van Toornwerd stond. De preekstoel dateert uit 1650 en werd na aanpassingen in 1950 in het koor geplaatst. De herenbank, met wapens van de bewoners van de borg Luinga, dateert eveneens uit de 17e eeuw. (bron: Wikipedia)

Adres Sebastiaankerk: Kerkstraat 1, 9906 PP  BIERUM, http://www.kerkbierum.nl

Leave a Comment