De kerk werd tussen 1919 en 1931 gebouwd door de architect Jan Stuyt. Het gebouw is een ruime, neoromaanse kruiskerk van baksteen met een hoge, bijna vrijstaande kerktoren. Stuyt liet zich bij zijn ontwerp inspireren door de basiliek Sint-Agnes buiten de muren in Rome. Boven de centrale deur van de monumentale ingangspartij is een Byzantijns aandoende muurschildering van Sint-Agnes aangebracht. Daarboven bevindt zich een groot roosvenster, waarin een Davidster is aangebracht. Opvallend in het interieur is het vlakke cassetteplafond, waarvan het patroon in de viering afwijkend is (diagonaal). De kruiswegstaties in de zijbeuken zijn muurschilderingen. Verder zijn de muren wit gestuct. De apsis heeft glasmuurschilderingen (vermurail) van Joep Nicolas. Sinds Pasen 2009 wordt de heilige Mis in deze kerk vrijwel uitsluitend nog opgedragen volgens de Tridentijnse ritus. De pastorie van de Agneskerk is begin 2011 verheven tot Religieus Huis van de Petrusbroederschap. Het nieuwe klooster, gelegen naast de Agneskerk, is naar Sint-Bonifacius genoemd. (Bron: www.wikipedia.nl)

Adres Sint Agnes: Amstelveenseweg 163, 1075 XA  AMSTERDAM, https://www.agneskerk.org/