Pas in 1965 kreeg de relatief kleine rooms-katholieke bevolking in Leersum een eigen kerk. Gebouwd naar ontwerp van G.J. van der Grinten. Voorheen waren zij aangewezen op parochies in de omgeving (Maarn, Doorn). Thans is de parochie gefuseerd met o.a. die parochies tot parochie Sint Maarten. (Bron: Reliwiki)

Adres Sint Andries: Engelberg 15a, 3956 VL  LEERSUM, http://www.parochie-sintmaarten.nl/

Leave a Comment