De bouw van de huidige kerk, naar ontwerp van Alphons Boosten, begon op 13 mei 1939 en de eerstesteenlegging was op 26 juli van dat jaar. De bouwstijl van de Barbarakerk vertoont eigenschappen van de Delftse School, waarbij eenvoud en een goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval vooropstaat. De Delftse School kenmerkt zich ook door grote schuine dakvlakken en het gebruik van traditionele bouwmaterialen zoals baksteen. De architect combineerde deze stijl met invloeden uit het expressionisme. Het altaar en het altaarkruis zijn ontworpen door de Utrechtse edelsmid Jan Eloy Brom. Het is vervaardigd van zwart, licht geaderd marmer. De muurschildering in de apsis is vervaardigd door de schilder Charles Eyck. Het tafereel beeldt de verheerlijkte Christus op de berg Tabor uit. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Barbara: Stationsweg 36, 3981 AD  BUNNIK, http://www.pj23bunnik.nl/