In 1850 werd er grond geschonken voor de bouw van een nieuwe kapel aan de overzijde van de weg waar het gasthuis met de kapel hadden gestaan. Een belangrijke voorwaarde voor de schenking was dat de bouw bestemd was voor de nieuwe kapel met het daarbij horende kerkhof, waarbij het geheel zou gaan toebehoren aan een eigen parochie, in plaats van dat het bleef horen bij de parochie Wijlre. Men wilde dus een zelfstandige parochie en loskomen van de parochie Wijlre waar het tot dan toe altijd bij heeft gehoord. In 1850 werd er daadwerkelijk een nieuwe kapel gebouwd. Per Koninklijk Besluit van 19 juli 1865 werd er door koning Willem III het recht verleend om een eigen kerkbestuur te vormen. Op 23 januari 1866 werd dit kerkbestuur geïnstalleerd. Op 28 januari 1869 werd Scheulder tot zelfstandige parochie verheven door bisschop Paredis. In 1903-1904 werden de toren en het zangersoksaal gebouwd. Tevens heeft men de rondboogramen vervangen door neogotische ramen. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Barbara: Scheulderdorpstraat 70, SCHEULDER