De Bartholomeüskerk werd gebouwd nadat op 21 oktober 1873 de torenspits van de vorige kerk was verbrand als gevolg van een blikseminslag. Pas in 1881 werden de toren en het katholieke deel van de kerk afgebroken en een nieuwe gebouwd. Het resterende deel van het tijdens de Reformatie door protestanten toegeëigende, in de 14e eeuw gebouwde oorspronkelijke kerkgebouw staat er nog steeds en is bekend onder de naam “Kleine Kerk”. De Bartholomeüskerk naar ontwerp van Evert Margry, werd in 1883 in gebruik genomen. Aan de oostzijde van de kerk bevindt zich een begraafplaats. Een kleine protestantse begraafplaats van de Kleine Kerk is om die kerk heen gebouwd. In 1937 werd de kerk vergroot door Nicolaas Molenaar jr. Een Brits bombardement van de kerk die door de Duitse bezetter als uitkijkpost gebruikt zou kunnen worden trof in 1943 bijna doel: de bom belandde in een achtertuin, tegenwoordig gelegen tussen de Herenstraat en Irenestraat. In 1973 werd het gebouw ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd: het dak, het plafond, de verwarming, geluidsinstallatie, kerktelefoon en het altaar ondergingen een groot onderhoud, de Kruiswegstaties gereinigd, en aan de begraafplaats- en Herenstraatzijde werden interne kapelletjes opnieuw ingericht, zoals een doopkapel, een kerstkapel, een Mariakapel en een Kruiswegkapel. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Bartholomeüs: Herenstraat 47, 2215 KE  VOORHOUT, https://parochiesintmaarten.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.