In 1668 werd in het dorpje een schuurkerk gebouwd. Deze werd bediend door paters die uit De Klinge afkomstig waren. In 1809 werd Lamswaarde een zelfstandige parochie, en het kerkje werd verheven tot parochiekerk en hierop werd in 1810 een torentje gebouwd. Reeds in 1845 waren er klachten over het feit dat het kerkje veel te klein was, daar menigeen niet in staat is om te knielen en er altijd nog zeer velen in de openen lucht moeten blijven. In 1854 kwam er een nieuwe pastorie, maar pas in 1871 had men genoeg geld ingezameld en begon men met de bouw van de huidige rooms-katholieke Heilige Corneliuskerk, die in 1873 door de Deken van Hulst werd ingewijd. De kerk, ontworpen door P. Soffers, is een neogotische bakstenen pseudobasilikale kruiskerk. Het hoofdaltaar en de preekstoel dateren van omstreeks 1910. Bij de kerk bevindt zich een Heilig Hartbeeld uit 1920. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Cornelius: Jacobus de Waalstraat 23, LAMSWAARDE, http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/algemeen

Leave a Comment